Deteksjon av vannlekkasje

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Jau kopš iekštelpu cauruļvadu sistēmas izgudrošanas ēku īpašnieki ir satraukušies par ūdens noplūdēm. 200 gadu laikā nav daudz izmaiņu, izņemot to, ka ūdens noplūžu izmaksas var būt tūkstošiem reižu lielākas nekā iepriekšējām paaudzēm.

Noplūdes birojos, viesnīcās, muzejos, datoru telpās, datu centros vai citās komerciālās ēkās var radīt mantas, datu vai klientu uzticības zaudējumu.

Kritiskām infrastruktūras daļām un iekārtām parasti ir jābūt pieejamām 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā un bojājumu iespējai jābūt pilnīgi izslēgtai.

Ūdens noplūdes konstatēšanas sistēma

Uzņēmums Pentair Thermal Management nodrošina TraceTek ūdens noplūdes konstatēšanas sistēmu – daudzpusīgu modulāru sistēmu ar daudzām savstarpēji maināmām sastāvdaļām, ko var konfigurēt pēc vajadzības. Plašais TraceTek trauksmes moduļu un modulāro sastāvdaļu klāsts ļauj jums pielāgot uzraudzību un izkārtojumu savam pielietojumam.

TraceTek ūdens noplūdes konstatēšanas sistēmai ir šādas pamatdaļas:

  • Kabeļi un zondes ar devējiem – šie kabeļi un zondes tiešā veidā konstatē un precīzi norāda noplūdes avota atrašanās vietu; tie ir kabeļi, ko izmanto zem paceltām grīdām, savācējtilpnēs virs cauruļvadiem, plakanas zondes nosēdtilpnēs un mitrās vietās, kā arī ļoti sīkas zondes šaurās vietās.
  • Galvenie kabeļi un/vai savienotājkabeļi – tie ir kabeļi, kas savieno moduli ar devēja kabeli/sastāvdaļām
  • Galapdares savienojums – tas ir galapdares savienojums uz katra slēguma devēja kabeļa posma
  • Piederumi – tādi elementi, kā noturošās spailes, ko izmanto, lai nostiprinātu devēja kabeli
  • Sensora saskarpunkta moduļi – šie moduļi nodrošina ierosmes spriegumu, kas nepieciešams, lai darbinātu kabeli vai zondes. Pēc tam SIM uzrauga analogās strāvas un sprieguma līmeni, lai noteiktu, kad un kur ir notikusi noplūde. Mērījumi tiek digitalizēti un pārsūtīti atpakaļ uz vadības un trauksmes paneli lietotāja displejā vai augstāka līmeņa sistēmu saskarni. Šie moduļi var būt vai nu trauksmes modulis bez atrašanās vietas noteikšanas nelieliem laukumiem vai trauksmes un atrašanās vietas noteikšanas modulis, kas var uzraudzīt vienu vai vairākus lielus laukumus.

Saistīti produkti

Inspired Solutions for a Changing World