Jauda

Engineering design services for power industries

Pentair Thermal Management piedāvā tehniskās projektēšanas un izbūves pakalpojumus "līdz atslēgai" apsildes vadībai, kā arī ugunsdrošu un īpaši izturīgu kabeļu sistēmas un noplūžu atklāšanas sistēmas visā pasaulē. Mēs piedāvājam nozares vadošos produktus, inovatīvus apsildes vadības risinājumus, kas atbilst visu lietojumu prasībām naftas pārstrādes un gāzes nozarē, kā arī biodegvielu ražošanā. Specializēti produkti saules paneļu/PV nozarēm

Lietojumi ir uzskaitīti zemāk:

Tehnoloģiskās temperatūras uzturēšana
Aizsardzību pret sasalšanu
Ierīču sagatavošana ekspluatācijai ziemas apstākļos
Noplūžu atklāšana
Ugunsdroši un izturīgi kabeļi
Vadība un uzraudzība
Apsilde

Ieteicamie produkti:

Raychem
Tracer
Pyrotenax
TraceTek
Capacisense

Inspired Solutions for a Changing World