Palaišanas un iestatīšanas darbi

HMS sistēmu palaišanas un iestatīšanas darbi tiek veikti, lai nodrošinātu sistēmu pareizu uzstādīšanu un darbību pirms to nodošanas gala lietotājam. Kompānija Pentair ir izstrādājusi testēšanas sistēmu, kā arī palaišanas un iestatīšanas procedūru, kas ir balstīta uz pārbaužu un testu plānu (ITP), tas ļauj iegūt pilnu informāciju par ķēžu stāvokli.

Pentair Thermal Management palaišanas un iestatīšanas grupa pārbauda, vai:
  • visas HMS ir pārbaudītas un gatavas ekspluatācijai.
  • visi izolācijas darbi ir pārbaudīti (vizuāli un ar infrasarkanām ierīcēm) un pabeigti.
  • visu nepieciešamo enerģijas sadales paneļu un atsevišķo apsildes līniju kabeļu pārbaužu testu protokoli (ITR) ir rūpīgi aizpildīti un nosūtīti gala lietotājam.
  • visi faktiskie izbūves nosacījumi ir reģistrēti.

Inspired Solutions for a Changing World