Projektu vadība

Visi pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot projektu vadības procedūras. Tas attiecas uz visu izmēru projektiem, kā arī uz tādiem apkopes pakalpojumiem kā audits un avārijas remontdarbi. Projekta vadības kritiskie faktori ir izmaksas, laiks, resursi, informācijas plūsma un kvalitāte: ja tos vada pareizi, riski tiek samazināti.

Visi Pentair Thermal Management Eiropas servisa centri izmanto vienādas procedūras un izmanto tādas pašas sistēmas. Tas ļauj kompānijai efektīvi sniegt pieprasītos pakalpojumus, tai pašā laikā ievērojot (un bieži pārsniedzot) prasības attiecībā uz laiku, kvalitāti un budžetu.

Svarīgāko faktoru kontrolēšanai tiek izmantotas šādas sistēmas un procedūras::

Drošības vadība

Drošības kultūras īstenošana un visaptveroša drošības vadības sistēma (DVS), kurai ir tādu speciālistu drošības jomā sertifikāti kā SCC, VCA, OHSAS 18001 un ROSPA, nodrošina kompānijas Pentair Thermal Management nevainojamo drošības vēsturi.

Kvalitātes nodrošināšana un kvalitātes kontrole (QA/QC)

Kompānija Pentair Thermal Management ir izstrādājusi un īstenojusi kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standartam ISO 9001:2000. QA/QC programma nodrošina augstu kvalitātes līmeni visiem Pentair Thermal Management piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem un sistēmām ar mērķi piedāvāt zemākās īpašuma kopējās izmaksas saviem klientiem.

Projekta kontroles līdzekļi

Jebkura veiksmīga projekta pamatā ir projekta kontroles līdzekļi. Šie kontroles līdzekļi nodrošina to, ka projekts ir īstenots laikā un paredzētā budžeta ietvaros. Projekta kontroles līdzekļi ietver izmaksu kontroli, projekta plānošanu, dokumentēšanu un informācijas kontroli. Visi šie līdzekļi ir svarīgi efektīvai projektu vadībai.

Organizācija

Visā Eiropā ir mūsu vietējās pārstāvniecības, kas tai skaitā piedāvā projektu vadības un konstruēšanas pakalpojumus, kas ļauj ātri noteikt projektu prasības (piemēram, piedāvājumu paskaidrojumi, tehnisko jautājumu apspriešana, progresa sapulces utt.) un saprast vietējo kultūru, valodu, specifikācijas un biznesa vajadzības.

Inspired Solutions for a Changing World