Būvniecības un montāžas pakalpojumi

Kompānijai Pentair Thermal Management ir pieredze dažāda izmēra apsildes vadības sistēmu (HMS) realizācijā - no dažiem metriem līdz simtiem kilometru. Šī pieredze ir ļāvusi mums izstrādāt rīkus, protokolus un, pats svarīgākais, gūt zināšanas, kas nepieciešamas jebkāda izmēra HMS projekta veiksmīgai realizācijai.

Mūsu daudzveidīgā programmatūra ar Pentair būvniecības datu bāzi ir visu mūsu resursu izsekošanas centrā un tā ziņo par svarīgākajiem elementiem projekta progresā. Būvniecības un montāžas pakalpojumi tiek sniegti balstoties uz Pentair Thermal Management būvniecības kvalitātes plānu.

Individuāla pieeja pakalpojumu līgumu slēgšanai

Pentair Thermal Management var piedāvāt dažādus darbuzņēmuma pakalpojumus. Mēs varam uzņemties ģenerāluzņēmēja lomu, vadīt rūpnīca apmācītos apakšuzņēmēju darbiniekus, kā arī palīdzēt jums slēgt darba līgumus ar vietējiem apakšuzņēmējiem vai uzstāties jūsu apsildes līniju un izolācijas būvniecības darbu vadītāja lomā. Mūsu globālie un reģionālie pakalpojumi ietver sagatavošanas darbus, transportēšanu, izbūvi, uzstādīšanu, pēcuzstādes darbus, kā arī pilnu atbalstu ekspluatācijas laikā.

Apņemšanās

Pentair Thermal Management vadība apņemas piesaistīt apmācītu un efektīvu darbaspēku; darbinieki, kas veic speciālus uzticētus darbus, ir kvalificēti, ņemot vērā to izglītību, sagatavošanu un/vai pieredzi. Kompānijas Pentair darbinieki ir tik pat daudzveidīgi kā tās produkti, tas ļauj kompānijai Pentair Thermal Management sniegt montieru, būvlaukuma uzraugu, lauka inženieru, kvalitātes nodrošināšanas un/vai projektu vadības pakalpojumus jebkuram HMS projektam.

Inspired Solutions for a Changing World